Snídaně pro Finanční sektor – 4.12.2014

Společnost Globema CS uspořádala 4. prosince v restauraci Bubble Lounge v Praze první akci z cyklu Snídaně s Google Mapami. Posnídat s Google Mapami přišlo 15 zástupců finančního a bankovního sektoru.

Na této akci byli přítomni reprezentanti bank, spořitelen, pojišťoven a další hráči pohybující se ve finančním sektoru. Během snídaně mohli účastníci shlédnout 3 prezentace, jedno živé demo.

Jelikož se Jackovi Mandasovi (Google Maps for Work Account Manager – CEE), který se ke snídani měl původně připojit z Dublinu až po úvodním slovu, mírně změnil program, začala akce jeho prezentací zprostředkovanou službou Google Hangouts. Jacek mluvil především o technologických novinkách společnosti Google. Blíže představil produkt Google Glass, povídal o projektu Google Loon, který by měl přinést internetové připojení i do těch nejodlehlejších míst na Zemi a nastínil budoucnost samo-řídících aut.

Po této prezentaci následovalo představení organizátora akce – firmy Globema, kterého se ujal jednatel společnosti Ondřej Martínek.

Po krátké pauze věnované doplnění jídla a pití následovala prezentace v českém jazyce o možnostech využití Google Map k vizualizaci, správě a sdílení velkých objemů dat a jejich vzájemné kombinaci. Nejprve byly představeny obecné principy a náhledy na práci s daty společností Google a Globema, postupně se řeč stáčela ke konkrétnějším možnostem využití ve finančním sektoru. Během prezentace se řeči chopil Štěpán Kaiser, který je v Globemě zodpovědný za Google Mapy a další GIS řešení.

Prezentace přešla v živou ukázku aplikace GeoMarketing. V této aplikaci bylo demonstrováno, jakým způsobem je možné zobrazovat vlastní data (například data o pobočkách nebo klientech) a statistická data třetí strany (průměrný příjem, počet obyvatel, atd.) na Google Mapách. Pomocí této aplikace byly prezentovány i možnosti kustomizace Google Map a provádění analýz využívajících služby Google GEO. Konkrétně to byl výpočet dojezdové oblasti z určitého místa a následný výpočet statistik pro tuto dojezdovou oblast.

Po ukončení prezentací se strhla zajímavá diskuse. Diskuse byla přínosná jak pro účastníky, tak pro organizátory akce. Bylo zodpovězeno spoustu otázek ohledně Google Map a padaly zajímavé nápady, jakým směrem by se služby spojené s Google Mapami měly ubírat. Účastnící se shodli na tom, že by uvítali poskytování aplikací založených na Google Mapách formou služby.

Účastníci snídaně se seznámili s možnostmi Google Map a společnost Globema má nyní díky zpětné vazbě zákazníků přesnější představy o potřebách finančního sektoru. Jelikož hodnotíme akci jako úspěšnou, v průběhu jara 2015 bude následovat další snídaně, která bude tentokrát zaměřená na jiné odvětví.